Dziś wystartowała nowa Konstytucja Internetu

Dzisiejszy dzień przejdzie do historii pod nazwą “Nowa Konstytucja Internetu”. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych, coraz większa liczba ludzi korzysta z internetu jako nieodłącznej części swojego życia codziennego. W odpowiedzi na te zmiany i wyzwania stojące przed społeczeństwem cyfrowym, pojawił się Akt o Usługach Cyfrowych, który można nazwać konstytucją internetu. Ten akt, znany również jako Digital Services Act (DSA), to dokument prawny Unii Europejskiej, który ma na celu regulację działań w przestrzeni internetowej oraz ochronę praw użytkowników online. Poniżej przedstawiamy główne zasady i wytyczne zawarte w Aktu o Usługach Cyfrowych.

1. Wolność słowa i wyrażania opinii

Podobnie jak w tradycyjnej konstytucji, Akt o Usługach Cyfrowych gwarantuje wolność słowa i wyrażania opinii w przestrzeni internetowej. Użytkownicy mają prawo do swobodnego udostępniania informacji, komunikowania się i wyrażania swoich poglądów, pod warunkiem, że nie naruszają one praw innych osób ani nie są sprzeczne z zasadami etycznymi.

2. Ochrona danych osobowych i prywatności

DSA nakłada na dostawców usług cyfrowych obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników. To obejmuje przestrzeganie zasad dotyczących zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, a także informowanie użytkowników o sposobach wykorzystywania ich danych.

3. Walka z dezinformacją i nienawiścią

Akt o Usługach Cyfrowych zawiera środki mające na celu ograniczenie rozpowszechniania dezinformacji oraz treści promujących nienawiść, przemoc czy ekstremizm w sieci. Platformy internetowe są zobowiązane do podejmowania działań mających na celu eliminację szkodliwych treści oraz promowanie rzetelności i zrównoważonej dyskusji online.

4. Odpowiedzialność platform internetowych

Jednym z kluczowych punktów DSA jest określenie odpowiedzialności platform internetowych za treści publikowane przez użytkowników. Platformy te mają obowiązek podejmowania działań w celu eliminacji treści naruszających prawo oraz stosowania przejrzystych procedur reklamacji i apelacji dla użytkowników.

5. Przejrzystość i uczciwość działania

DSA nakłada na dostawców usług cyfrowych obowiązek zachowania przejrzystości i uczciwości w działaniu. To oznacza, że platformy internetowe muszą jasno informować użytkowników o swoich zasadach i warunkach korzystania, a także zapewniać uczciwe warunki konkurencji na rynku cyfrowym.

Podsumowanie

Akt o Usługach Cyfrowych, czyli konstytucja internetu, to kluczowy dokument prawny regulujący działania w przestrzeni cyfrowej. Opracowany w odpowiedzi na wyzwania i zmiany zachodzące w społeczeństwie cyfrowym, ma na celu zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania internetu jako narzędzia społecznego, gospodarczego i politycznego, jednocześnie chroniąc prawa i interesy użytkowników online. Jego wprowadzenie stanowi ważny krok w kierunku budowy bezpiecznej, otwartej i zrównoważonej przestrzeni internetowej.