Reklama dla galerii alkoholi na wareckim rynku zamontowana

Zlecenie od Pani Moniki Pomian obejmowało wykonanie projektu nowej reklamy dla galerii alkoholi. Zaproponowaliśmy kilka wariantów wykonania reklamy lokalu.

Po wyborze przystąpiliśmy do produkcji. 

W pierwszej kolejności zerwaliśmy starą reklamę z okien i zaaplikowaliśmy nową wyciętą do wymiaru folię mrożoną i po obrysie czarną ploterową.

Następnie zamontowaliśmy szyld w postaci kasetonu podświetlanego, w którym dobraliśmy i pomalowaliśmy proszkowo ramę w kolorze ram okiennych.

W pełni osiągnęliśmy wymagania Klientki, której wykonanie bardzo się podobało.